Test – wprowadzenie


v 0.9

Test predyspozycji zawodowych został przygotowany po to, aby pomóc Ci w zidentyfikowaniu swoich mocnych stron i podsunięciu inspiracji w poszukiwaniu właściwej ścieżki zawodowej – ścieżki Twojej kariery.

Test ma charakter wymuszonego wyboru – zostajesz postawiony przed zagadnieniami, które mogą Ci się wydawać odległe, a żadna z odpowiedzi nie oddaje w pełni Twojego zachowania, postawy lub stosunku do przedstawionych sytuacji. Należy jednak wybierać „mniejsze zło”, czyli te odpowiedzi które w jakiś sposób są nam bliższe, albo mniej obce. Odpowiedzi powinny być udzielane względnie szybko (choć oczywiście nie na chybił-trafił) nie rozwodząc się zbyt długo nad poszczególnymi pozycjami.

Wyniki mają charakter dość ogólny, z racji krótkiej formy testu ale nawet tutaj powinien rysować się pewien obraz, który przedstawiany jest w krótkiej charakterystyce na kolejnej stronie. Aby uzyskać wynik należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi. Sam test ma charakter rozwojowy i można oczekiwać wkrótce kolejnych, ulepszonych wersji. Test jest całkowicie darmowy.

Powodzenia!

Test Predyspozycji Zawodowych