Typ ENTJ

(popularność ok. 2%)

Ekstrawertyczna osobowość lubiąca wyzwania i złożone zagadnienia w których może zastosować swoje twórcze podejście wsparte uporządkowanym działaniem i logiką. Wrodzone ambicje powodują naturalną skłonność do wybiegania w przyszłość, przy jednoczesnym wysokim zaangażowaniu w czynności wykonywane aktualnie.


Skupia się nie tylko na efekcie końcowym ale także na udoskonalaniu procesu, pracy, narzędzi i otoczenia. Wywiera silny wpływ na swoich współpracowników, paradoksalnie jednak, lepiej się czuje wśród osób o podobnych cechach osobowościowych. Odznacza się dużą charyzmą i umiejętnością przekonywania do swoich racji.

Obszary i zawody naturalnie absorbujące jego cechy to:

 • wynalazca
 • naukowiec
 • inżynier
 • makler giełdowy
 • prawnik
 • sędzia
 • radca prawny
 • dowódca
 • programista
 • profesor
 • lekarz
 • organizator
 • ekonomista
 • projektant
 • prezes
 • pisarz
 • redaktor naczelny