Typ ESTJ

(popularność ok. 9%)

ESTJ to osobowość bazująca na porządku logicznym solidnie skonstruowanym na fundamencie percepcji i obserwacji z ekstrawertywnym nastawieniem do świata. Kieruje się w życiu konkretami i zobiektywizowanymi faktami, doceniając zarazem stałość układu otoczenia, ponad niekontrolowany bieg wypadków.

 

Woli przejmować inicjatywę niż być pod wpływem zewnętrznych czynników, często stawiając się na pozycji przewodnika. Dobrze radzi sobie ze złożonymi sytuacjami, opierając się na wnioskowaniu przyczynowo-skutkowym wywodząc rozwiązania z dostępnych na daną chwilę środków i przesłanek, mając skłonność do pomijania niepraktycznych dywagacji należących do obszaru hipotetycznej przyszłości („lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”). W sytuacjach niejednoznacznie rozstrzygalnych umie postawić kropkę nad „i”.

Najbardziej odpowiednie obszary dla tego typu to:

 • lider zespołu
 • przewodniczący partii politycznej
 • wojskowy
 • policjant
 • sędzia
 • prawnik
 • detektyw
 • doradca finansowy
 • nauczyciel
 • reprezentant handlowy
 • kierownik projektu
 • administrator
 • przedsiębiorca