Typ ESTP

(popularność ok. 4%)

Umiejętność obserwacji i logicznego wnioskowania sprawia, że potrafi dostrzegać momenty zwrotne z odpowiednim wyprzedzeniem. Postawa ekstrawertyczna pozwala przelewać się własnej energii na otaczające osoby, zarażać ideami lub pomysłami, sprzedawać lub promować postawy lub produkty.Łatwo dopasowuje się do zmiennych warunków i nie unika ryzyka, wychodząc na przeciw wyzwaniom, możliwościom pojawiającym się w zdynamizowanym otoczeniu. Świetnie nadaje się do inicjowania przedsięwzięć, fazy początkowej, które mają na dalszym etapie mają działać samobieżnie. Ceni swobodę, mobilność i niezależność, działa instynktownie i dynamicznie.

Zrealizować się najlepiej może jako:

  • strażak
  • reporter
  • dyplomata
  • negocjator
  • polityk
  • reprezentant handlowy
  • marketingowiec
  • agent ubezpieczeniowy
  • śledczy