Typ INFJ

(popularność ok. 2%)

Kierowany jest osobistym systemem wartości głęboko zakorzenionym w organicznym fundamencie osobowości. Źródłem motywacji jest idea lub wyznawane przekonania wokół których oscylują jego wybory. Wprawdzie wysoko ceni sobie niezależność, a czasami wręcz woli pracować w pojedynkę, to znajduje wiele satysfakcji gdy podmiotami jego działania są ludzie i przedsięwzięcia mające na celu realizację idei wyższych i szlachetniejszych, o długofalowych skutkach i szerokim zasięgu.Warunkiem jest tu zgodność przekonań. Posiada zdolność do inspirowania oraz ukierunkowywania innych ludzi poprzez współpracę na partnerskich zasadach, synchronizując komplementarnie umiejętności członków zespołu. Nie dąży do zdobywania pozycji dominującego lidera na czele zespołu.

Potrafi nieszablonowo podchodzić do skomplikowanych przedsięwzięć i odkrywać nowatorskie rozwiązania enigmatycznych problemów, także dzięki ponadprzeciętnemu poświęceniu i umiejętności skupiania uwagi na szczegółach. Intelektualne podejście do istoty zjawisk znajduje wyraz także na poziomie werbalnym i w finezji słownej stanowiącej wyzwanie dla partnera w rozmowie. Docenia wartość logiki, lecz osobiste przekonania dominują w wypowiedziach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych lub niejednoznacznie rozstrzygalnych.

Zawody i dziedziny najbardziej zgodne z tym typem osobowości to:

  • analityk naukowiec
  • psycholog
  • redaktor
  • kompozytor
  • dyrygent
  • pracownik opieki społecznej
  • doradztwo personalne
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • adwokat
  • tłumacz