Typ ISFJ

(popularność ok. 14%)

Podobnie jak ISTJ, dominuje tu postawa introwertywna, a poznanie bazuje na percepcji zmysłowej. W odróżnieniu jednak od powyższego typu, przy podejmowaniu decyzji pojawia się emocjonalny impuls, umniejszający czasem wartość żelaznego, logicznego wnioskowania (anaksjomatyzacja).Posiada zdolność do utożsamiania się z ludzkimi postawami ale wykazuje małą tolerancję dla wyłamywania się z wyznawanego przezeń systemu wartości. Komfortowo czuje się w ułożonym, ustabilizowanym otoczeniu oraz w uporządkowanym życiu rodzinnym. Nie dąży do bycia na pierwszym planie; dobrze pracuje w odwodzie i na „zapleczu”. Dostosowuje się do schematu realizacji planu, pilnuje terminowości kolejnych etapów i zaawansowania w pracach w czym pomagają mu predyspozycje obserwatora. Praca w grupie przebiega płynnie, dzięki dużej dozie koncyliacyjności w postawie.

Predysponowany do zadań organizacyjno-przygotowawczych takich jak np.:

 • pracownik socjalny
 • administracja i kadra menedżerska
 • sekretarz
 • nauczyciel
 • artysta
 • projektant
 • muzyk
 • dekorator wnętrz
 • agent nieruchomości
 • terapeuta
 • opiekun
 • kustosz
 • bibliotekarz