ENTJ


Typ ENTJ wg. MBTI (ok. 2%)

Ekstrawertyczna osobowość lubiąca wyzwania i złożone zagadnienia w których może zastosować swoje twórcze podejście wsparte uporządkowanym działaniem i logiką. Wrodzone ambicje powodują naturalną skłonność do wybiegania w przyszłość, przy jednoczesnym wysokim zaangażowaniu w czynności wykonywane aktualnie.

Skupia się nie tylko na efekcie końcowym ale także na udoskonalaniu procesu, pracy, narzędzi i otoczenia. Wywiera silny wpływ na swoich współpracowników, paradoksalnie jednak, lepiej się czuje wśród osób o podobnych cechach osobowościowych. Odznacza się dużą charyzmą i umiejętnością przekonywania do swoich racji.Obszary i zawody naturalnie absorbujące jego cechy to: wynalazca, naukowiec, inżynier, makler giełdowy, prawnik, sędzia, radca prawny, dowódca, programista, profesor, lekarz, organizator, ekonomista, projektant, pisarz, redaktor naczelny.