ESTJ


Typ ESTJ wg. MBTI (ok. 9%)

ESTJ to osobowość bazująca na porządku logicznym solidnie skonstruowanym na bazie percepcji i obserwacji z ekstrawertywnym nastawieniem do świata. Kieruje się w życiu konkretami i zobiektywizowanymi faktami, doceniając zarazem stałość układu otoczenia, ponad niekontrolowany bieg wypadków.

Woli przejmować inicjatywę niż być pod wpływem zewnętrznych czynników, często stawiając się na pozycji przewodnika. Dobrze radzi sobie ze złożonymi sytuacjami, opierając się na wnioskowaniu przyczynowo-skutkowym wywodząc rozwiązania z dostępnych na daną chwilę środków i przesłanek, mając skłonność do pomijania potencjalnych możliwości należących do obszaru hipotetycznej przyszłości („lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”). W sytuacjach niejednoznacznie rozstrzygalnych stawia kropkę nad „i”.Jego obszary to: lider zespołu, partii politycznej, wojskowy, sędzia, prawnik, policjant, detektyw, doradca finansowy, nauczyciel, reprezentant handlowy, kierownik projektu, administrator i inne.