ESTP


Typ ESTP wg MBTI (ok. 4%)

Umiejętność obserwacji i logicznego wnioskowania sprawia, że potrafi dostrzegać momenty zwrotne z odpowiednim wyprzedzeniem. Postawa ekstrawertyczna pozwala przelewać się własnej energii na otaczające osoby, zarażać ideami lub pomysłami, sprzedawać lub promować postawy lub produkty. Łatwo dopasowuje się do zmiennych warunków i nie unika ryzyka, wychodząc na przeciw wyzwaniom, możliwościom pojawiającym się w zdynamizowanym otoczeniu. Świetnie nadaje się do inicjowania przedsięwzięć, fazy początkowej, które mają na dalszym etapie mają działać samobieżnie. Ceni swobodę, mobilność i niezależność, działa instynktownie i dynamicznie. Zrealizować się może jako: strażak, reporter, dyplomata, negocjator, polityk, reprezentant handlowy, marketingowiec, agent ubezpieczeniowy, śledczy i inne.