INTJ


Typ INTJ wg. MBTI (ok. 2%)

Kierujący się intuicją i uczuciami, motywowany do działania wewnętrznymi pokładami energii introwertyk, łączący umiejętność analitycznego myślenia opartego na fundamencie logiki. W czynnościach codziennych bierze pod uwagę zarówno czynniki bieżące, jak i konsekwencje dokonywanych wyborów w przyszłości.

Obejmowanie zjawisk w ich całokształcie umożliwia stawianie sobie ambitnych ale realistycznych celów. Dobrze funkcjonuje w trudnych warunkach, wymagających dużego nakładu pracy, jak i w czynnościach rutynowych. Przywiązuje wagę do szczegółów, dążąc zarazem do efektywnego wykorzystania czasu. Potrafi dobrze wdrażać teoretyczne zarysy idei w praktyczne zastosowanie. Posiada skłonność do przeceniania własnych opinii, odciskając charakterystyczne piętno na efekcie swoich działań. Lubi intelektualne wyzwania.Ma szansę najlepiej realizować się w następujących dziedzinach: inżynier, naukowiec, profesor, pracownik działu badań, nauczyciel, doktor medycyny, psycholog, astronom, planista, strateg, wojskowy, prawnik, sędzia, analityk, specjalista, psycholog, fotograf, kompozytor, wynalazca, planista.