ISFJ


Typ ISFJ wg MBTI (ok. 14%)

Podobnie jak ISTJ, dominuje tu postawa introwertywna, a poznanie bazuje na percepcji zmysłowej. W odróżnieniu jednak od powyższego typu, przy podejmowaniu decyzji pojawia się emocjonalny impuls, umniejszający czasem wartość żelaznego, logicznego wnioskowania (anaksjomatyzacja). Posiada zdolność do utożsamiania się z ludzkimi postawami ale wykazuje małą tolerancję dla wyłamywania się z wyznawanego przezeń systemu wartości. Komfortowo czuje się w ułożonym, ustabilizowanym otoczeniu oraz w uporządkowanym życiu rodzinnym. Nie dąży do bycia na pierwszym planie ? dobrze pracuje na ?zapleczu?. Dostosowuje się do schematu realizacji planu, pilnuje terminowości kolejnych etapów i zaawansowania w pracach w czym pomagają mu predyspozycje obserwatora. Praca w grupie przebiega płynnie, dzięki dużej dozie koncyljacyjności w postawie. Predysponowany do zadań organizacyjno-przygotowawczych, np.: pracownik socjalny, administracja i kadra menedżerska, sekretarz, nauczyciel, artysta, projektant, muzyk, dekorator wnętrz, agent nieruchomości, terapeuta, opiekun, kustosz, bibliotekarz itp.