ISFP


Typ ISFP wg MBTI (ok. 9%)

Pomimo introwertywnego konstruktu, spełniają się wykorzystując swoje umiejętności z pożytkiem dla innych. Cechuje go elastyczność w myśleniu i działaniu, sprawnie adaptuje się do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia.

Niezależność jest dla niego instrumentem w skutecznej realizacji zadań, gdzie wykorzystuje łatwość myślenia koncepcyjnego oraz umiejętność skupiania się na szczegółach. Nie ma ambicji przywódczych ale i ograniczoną sterowalność. Pochłonięty działaniem, nie przywiązuje szczególnej uwagi do nakreślonego harmonogramu i twórczo go przeobraża w trakcie jego wykonywania, choć dalekie jest mu dążenie do całkowitego chaosu, wynikające między innymi z wyczulonego zmysłu estetycznego. Lubi sprawdzać swoje możliwości w praktycznych sytuacjach.Obszary w których ma szansę się realizować to: artysta, muzyk, psychoterapeuta, socjolog, psycholog, nauczyciel, doradca, praca z dziećmi, ratownik, przedstawiciel handlowy i inne.