Typ ISFP

(popularność ok. 9%)

Pomimo introwertywnego konstruktu, spełniają się wykorzystując swoje umiejętności z pożytkiem dla innych. Cechuje go elastyczność w myśleniu i działaniu, sprawnie adaptuje się do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia.Niezależność jest dla niego instrumentem w skutecznej realizacji zadań, gdzie wykorzystuje łatwość myślenia koncepcyjnego oraz umiejętność skupiania się na szczegółach. Nie ma ambicji przywódczych ale i ograniczoną sterowalność. Pochłonięty działaniem, nie przywiązuje szczególnej uwagi do nakreślonego harmonogramu i twórczo go przeobraża w trakcie jego wykonywania, choć dalekie jest mu dążenie do całkowitego chaosu, wynikające między innymi z wyczulonego zmysłu estetycznego. Lubi sprawdzać swoje możliwości w praktycznych sytuacjach.

Obszary w których ma szansę się realizować to:

  • artysta
  • muzyk
  • psychoterapeuta
  • socjolog
  • psycholog
  • nauczyciel
  • doradca
  • praca z dziećmi
  • ratownik
  • przedstawiciel handlowy