ISTJ


Typ ISTJ wg MBTI (ok. 11%)

Charakteryzuje się postawą introwertywną. To typ ufający własnym zmysłom oraz logice, i na nich opierający sondowanie oraz wybory życiowe. Czerpiąc motywację do działania z własnych, wewnętrznych pokładów energii, doskonale rozumie istotę informacji pochodzących ze świata zewnętrznego.

Przedkłada fakty ponad przypuszczenia, przywiązuje się do tradycji, wartości rodzinnych, ceni jasne przepisy i reguły postępowania. Dobrze czuje się w stabilnym otoczeniu. Dostosowuje się i przyzwyczaja do obowiązujących przepisów, niespecjalnie dążąc do rewolucyjnych zmian. Nie przepada za nowinkami, niespodziewanymi wypadkami losowymi. Małą wartość przypisuje pomysłom nie mającym konkretnego zastosowania w praktyce.

Typ ISTJ bazuje na zgromadzonym doświadczeniu i do niego odwołuje się w decydujących sytuacjach. Stworzony w ten sposób zasób traktowany jest jako zbiór faktów, w obrębie których dynamika zmian jest bardzo mała. W pracy są skupieni na obiekcie działania. Czują się bardziej komfortowo mając czas na zaplanowanie i przygotowanie się wcześniej. Dbają o terminowość zleceń nawet kosztem czasu wolnego.Dobrze może się realizować w dziedzinach takich jak: prawnik, sądownictwo, programista, analityk, księgowy, agent ubezpieczeniowy, nieruchomości, kontroler jakości, poborca podatkowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, policjant, wojskowy, farmaceuta, członek rad nadzorczych i innych.