ISTP


Typ ISTP wg MBTI (ok. 5%)

Bazująca na logice i poznaniu, postawa introwertywna. Człowiek czynu, lubi zajmować się konkretnymi zadaniami, rozwiązywać problemy z miejsca, aniżeli rozważać teoretyczne koncepcje i ewentualne ich alternatywy.

Przywiązuje wagę do szczegółów operując własną wiedzą i doświadczeniem, zdolnościami manualnymi itp. Wykazuje wysoki stopień samodzielności i autonomii decyzyjnej, nie boi się podejmować ryzyka i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Dbałość o szczegóły wymaga przeznaczenia nieco więcej czasu na zaplanowane zadanie niż mogłoby to wynikać ze standardowych założeń. Planowanie nie jest mocną stroną, woli pracować do osiągnięcia efektu, nawet kosztem przeciągnięcia terminów.Obszary w których umiejętności mają szansę być najefektywniej wykorzystane to: mechanik, policjant, detektyw, pilot, elektryk, strażak, programista, analityk, księgowy, menedżer, bankier i inne.