ISTP


Typ ISTP wg MBTI (ok. 5%)

Bazująca na logice i poznaniu, postawa introwertywna. Człowiek czynu ? lubi zajmować się konkretnymi zadaniami, rozwiązywać problemy z miejsca, aniżeli rozważać teoretyczne koncepcje i ewentualne ich alternatywy. Przywiązuje wagę do szczegółów operując własną wiedzą i doświadczeniem, zdolnościami manualnymi itp. Wykazuje wysoki stopień samodzielności i autonomii decyzyjnej, nie boi się podejmować ryzyka i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Dbałość o szczegóły wymaga przeznaczenia nieco więcej czasu na zaplanowane zadanie niż mogłoby to wynikać ze standardowych założeń. Planowanie nie jest mocną stroną, woli pracować do osiągnięcia efektu, nawet kosztem przeciągnięcia terminów. Obszary w których umiejętności mają szansę być efektywnie wykorzystane to: mechanik, policjant, detektyw, pilot, elektryk, strażak, programista, analityk, księgowy, menedżer, bankier i inne.