Test – wprowadzenie

Test predyspozycji zawodowych został przygotowany po to, aby pomóc Ci w zidentyfikowaniu swoich mocnych stron i podsunięciu inspiracji w poszukiwaniu właściwej ścieżki życiowej i zawodowej – ścieżki Twojej kariery. Jest to test wymuszonego wyboru – zostajesz postawiony przed zagadnieniami, które mogą Ci się wydawać odległe, a żadna z odpowiedzi nie oddaje w pełni Twojego zachowania, postawy lub stosunku do przedstawionych sytuacji. Należy jednak wybierać „mniejsze zło”, czyli te odpowiedzi które w jakiś sposób są nam bliższe, albo mniej obce.

Odpowiedzi powinny być udzielane względnie szybko (choć oczywiście nie na chybił-trafił) nie rozwodząc się zbyt długo nad poszczególnymi pozycjami. Wyniki mają charakter dość ogólny z racji krótkiej formy testu, ale nawet tutaj powinien rysować się pewien obraz, który przedstawiany jest w skrótowej charakterystyce na stronie z rezultatami. Aby uzyskać wynik należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi. Sam test ma charakter rozwojowy i być może pojawią się  ulepszone jego wersje.

Test jest całkowicie darmowy, a wyniki podane są zaraz po zatwierdzeniu odpowiedzi. Test jest anonimowy i bezpieczny. Nie są gromadzone jakiekolwiek dane osób wykonujących go. Wynik interpretujesz samodzielnie.

Powodzenia!

v 0.9