Typy pasujące do zawodu inżyniera danych

Kim jest inżynier danych? To specjalista zajmujący się projektowaniem, tworzeniem, wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi służącymi do gromadzenia, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych. Ich praca polega na projektowaniu i wdrażaniu baz danych, budowaniu algorytmów analizujących duże ilości danych, a także programowaniu narzędzi pozwalających na ich wizualizację. Inżynierowie danych pracują przede wszystkim w branży IT, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w firmach zajmujących się analizą danych, badaniami rynku, a także w sektorze finansowym, farmaceutycznym, czy logistycznym itp.

W swojej pracy inżynierowie danych korzystają z różnych narzędzi informatycznych, takich jak bazy danych, języki programowania, narzędzia do analizy danych czy platformy do wizualizacji danych. Wymagana jest od nich także umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników analiz i wnioskowania na ich podstawie. Wiedza matematyczna i statystyczna oraz znajomość metod badawczych i analizy danych są niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Inżynier danych to zawód wymagający umiejętności analitycznych, logicznego myślenia i zdolności do pracy w zespole. Osoby o niżej wymienionych typach osobowości w klasyfikacji MBTI są często bardziej skłonne do posiadania tych umiejętności niż pozostałe, chociaż to czy dana osoba sprawdzi się na danym stanowisku zależy od środowiska i współpracowników z którymi przyjdzie jej dzielić problemy i zagadnienia codziennej pracy. Ale jeśli uwzględnimy wyłącznie typy osobowości MBTI cechy tychże mogą dawać pewne przewagi:

 1. INTJ – Osoby o tym typie osobowości są zazwyczaj skłonne do myślenia strategicznego, logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Są zwykle samodzielne, ale potrafią pracować w zespole, gdy jest to konieczne.
 2. INTP – Osoby o tym typie osobowości mają często talent do analizy, są bardzo logiczne i krytyczne w podejściu do informacji. Potrafią skutecznie identyfikować problemy i tworzyć rozwiązania, co jest istotne dla pracy inżyniera danych.
 3. ISTJ – Osoby o tym typie osobowości są często bardzo dokładne i skrupulatne w swojej pracy. Ich skłonność do szczegółowości i systematyczności sprawia, że są dobrymi kandydatami na inżyniera danych.
 4. INFJ – Osoby o tym typie osobowości mają zdolność do myślenia strategicznego i są często bardzo zdeterminowane, by osiągnąć swoje cele. Są zazwyczaj cierpliwe i wytrwałe, co jest istotne przy rozwiązywaniu problemów związanych z danymi.

Typy MBTI z cechami korzystnymi dla logistyka

Testy typu MBTI nie dają ostatecznej odpowiedzi na pytanie o to do jakiego zawodu się nadajemy. Ale pewne cechy podsumowane jako wynik testu mogą podpowiadać co będzie w takiej pracy naszą mocną stroną oraz czego się spodziewać po zatrudnionej przez nas, na stanowisku logistyka, osobie. Jeśli poszukać wśród charakterystyk wszystkich 16 typów ISTJ, ISFJ, ESFJ oraz ESTJ mogą być preferowane. Dlaczego?

ISTJ i ISFJ to niezawodni strategowie, którzy posiadają mocne umiejętności planowania i organizacji. ESFJ to mistrzowie nawiązywania relacji, co pozwala im efektywnie współdziałać z różnymi departamentami. ESTJ posiada umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, co pozwala im rozwiązywać skomplikowane problemy i zapewniać płynne funkcjonowanie łańcucha dostaw. Te cechy osobowości sprawiają, że te typy są szczególnie przydatne i skuteczne w zawodzie logistyka, na tle innych typów.

W czym wyróżniają się poszczególne typy jako logistycy?

ISTJ:

 • Skrupulatne i staranne podejście do obowiązków
 • Skłonność do trzymania się ustalonych procedur, przepisów i regulacji
 • Zdolność do dokładnej analizy i podejmowania decyzji na podstawie aktualnych faktów
 • Silna umiejętność przewidywania i zapobiegania potencjalnym zatorom logistycznym

ISFJ:

 • Dostrzeganie potrzeb innych i chęć dostosowywania się do nich
 • Dobra pamięć do drobnych szczegółów i dbałość przy ich wdrażaniu lub stosowaniu
 • Konkretne zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianie obowiązków
 • Umiejętność współpracy i wspierania innych w realizacji ich zadań

ESFJ:

 • Łatwość nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami i partnerami biznesowymi
 • Skłonność do działania w grupie i nastawienie na osiąganie wspólnych celów
 • Zdolność do szybkiej, zwięzłej i efektywnej komunikacji z innymi
 • Twarde zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianie obowiązków

ESTJ:

 • Analityczne myślenie i skrupulatne podejście do przedstawianych mu danych i informacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji i przywództwa w sytuacjach trudnych, wymagających zdecydowania
 • Skłonność do realizowania zadań zgodnie z harmonogramem i w wyznaczonych terminach
 • Osobista odpowiedzialność i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków