Typy pasujące do zawodu inżyniera danych

Kim jest inżynier danych? To specjalista zajmujący się projektowaniem, tworzeniem, wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi służącymi do gromadzenia, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych. Ich praca polega na projektowaniu i wdrażaniu baz danych, budowaniu algorytmów analizujących duże ilości danych, a także programowaniu narzędzi pozwalających na ich wizualizację. Inżynierowie danych pracują przede wszystkim w branży IT, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w firmach zajmujących się analizą danych, badaniami rynku, a także w sektorze finansowym, farmaceutycznym, czy logistycznym itp.

W swojej pracy inżynierowie danych korzystają z różnych narzędzi informatycznych, takich jak bazy danych, języki programowania, narzędzia do analizy danych czy platformy do wizualizacji danych. Wymagana jest od nich także umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników analiz i wnioskowania na ich podstawie. Wiedza matematyczna i statystyczna oraz znajomość metod badawczych i analizy danych są niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Inżynier danych to zawód wymagający umiejętności analitycznych, logicznego myślenia i zdolności do pracy w zespole. Osoby o niżej wymienionych typach osobowości w klasyfikacji MBTI są często bardziej skłonne do posiadania tych umiejętności niż pozostałe, chociaż to czy dana osoba sprawdzi się na danym stanowisku zależy od środowiska i współpracowników z którymi przyjdzie jej dzielić problemy i zagadnienia codziennej pracy. Ale jeśli uwzględnimy wyłącznie typy osobowości MBTI cechy tychże mogą dawać pewne przewagi:

  1. INTJ – Osoby o tym typie osobowości są zazwyczaj skłonne do myślenia strategicznego, logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Są zwykle samodzielne, ale potrafią pracować w zespole, gdy jest to konieczne.
  2. INTP – Osoby o tym typie osobowości mają często talent do analizy, są bardzo logiczne i krytyczne w podejściu do informacji. Potrafią skutecznie identyfikować problemy i tworzyć rozwiązania, co jest istotne dla pracy inżyniera danych.
  3. ISTJ – Osoby o tym typie osobowości są często bardzo dokładne i skrupulatne w swojej pracy. Ich skłonność do szczegółowości i systematyczności sprawia, że są dobrymi kandydatami na inżyniera danych.
  4. INFJ – Osoby o tym typie osobowości mają zdolność do myślenia strategicznego i są często bardzo zdeterminowane, by osiągnąć swoje cele. Są zazwyczaj cierpliwe i wytrwałe, co jest istotne przy rozwiązywaniu problemów związanych z danymi.