Typy MBTI z cechami korzystnymi dla logistyka

Testy typu MBTI nie dają ostatecznej odpowiedzi na pytanie o to do jakiego zawodu się nadajemy. Ale pewne cechy podsumowane jako wynik testu mogą podpowiadać co będzie w takiej pracy naszą mocną stroną oraz czego się spodziewać po zatrudnionej przez nas, na stanowisku logistyka, osobie. Jeśli poszukać wśród charakterystyk wszystkich 16 typów ISTJ, ISFJ, ESFJ oraz ESTJ mogą być preferowane. Dlaczego?

ISTJ i ISFJ to niezawodni strategowie, którzy posiadają mocne umiejętności planowania i organizacji. ESFJ to mistrzowie nawiązywania relacji, co pozwala im efektywnie współdziałać z różnymi departamentami. ESTJ posiada umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, co pozwala im rozwiązywać skomplikowane problemy i zapewniać płynne funkcjonowanie łańcucha dostaw. Te cechy osobowości sprawiają, że te typy są szczególnie przydatne i skuteczne w zawodzie logistyka, na tle innych typów.

W czym wyróżniają się poszczególne typy jako logistycy?

ISTJ:

 • Skrupulatne i staranne podejście do obowiązków
 • Skłonność do trzymania się ustalonych procedur, przepisów i regulacji
 • Zdolność do dokładnej analizy i podejmowania decyzji na podstawie aktualnych faktów
 • Silna umiejętność przewidywania i zapobiegania potencjalnym zatorom logistycznym

ISFJ:

 • Dostrzeganie potrzeb innych i chęć dostosowywania się do nich
 • Dobra pamięć do drobnych szczegółów i dbałość przy ich wdrażaniu lub stosowaniu
 • Konkretne zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianie obowiązków
 • Umiejętność współpracy i wspierania innych w realizacji ich zadań

ESFJ:

 • Łatwość nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami i partnerami biznesowymi
 • Skłonność do działania w grupie i nastawienie na osiąganie wspólnych celów
 • Zdolność do szybkiej, zwięzłej i efektywnej komunikacji z innymi
 • Twarde zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianie obowiązków

ESTJ:

 • Analityczne myślenie i skrupulatne podejście do przedstawianych mu danych i informacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji i przywództwa w sytuacjach trudnych, wymagających zdecydowania
 • Skłonność do realizowania zadań zgodnie z harmonogramem i w wyznaczonych terminach
 • Osobista odpowiedzialność i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków

Typy osobowości, które pasują do zawodu lekarza

Osobowość ma wpływ na wiele aspektów naszego życia, w tym także na nasze zawodowe wybory i sukces. Dlatego zrozumienie, jakie typy osobowości są najlepiej dopasowane do zawodu lekarza, może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących naszej przyszłej ścieżki kariery. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie czterech typów osobowości MBTI, których cechy charakterystyczne sprawiają, że są one dobrze dopasowane do wymagającego zawodu jakim jest lekarz.

– ISTJ to osoby, które są poważne, uczciwe i niezawodne. Mogą się sprawdzić jako lekarze ze względu na swoją skrupulatność i zdolność do logicznego i systematycznego myślenia.

– ESFJ to osoby, które są serdeczne i troskliwe. Lekarzami zostają z łatwością ze względu na swoją zdolność do nawiązywania bliskich relacji z pacjentami i dostarczania im wsparcia.

– INTP to osoby, które są inteligentne i kreatywne. Odnajdują się w pracy jako lekarze ze względu na swoją zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów medycznych.

– ENFJ to osoby, które są naturalnymi liderami i posiadają umiejętność łączenia ludzi. Posiadają łatwość do budowania silnych relacji z pacjentami i dostarczania im wsparcia.

 

Są to oczywiście tylko sugestie, a osoby z innymi typami również mogą odnaleźć się w zespole lekarskim wnosząc do niego jeszcze inne przydatne w tym zawodzie cechy.