Charakterystyka typologii wg MBTI

Wykonując test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) otrzymujemy w wyniku jeden z 16 typów osobowościowych jaki odpowiada naszej osobie, nie odpowiadający jednak bezpośrednio na pytanie do jakiego zawodu pasuje dany typ. Poniżej znajdują się charakterystyki poszczególnych typów osobowości wraz z propozycjami zawodów w jakich mają szansę wykorzystać swoje atuty.

Wyszczególnione zawody nie stanowią kompletnej listy (nie sposób takiej stworzyć), ale posiadają pewien stopień powiązania z danym typem. Powinny stanowić inspirację co do kierunków poszukiwań miejsc w których nasze predyspozycje zostaną należycie wykorzystane i spożytkowane. W nawiasach zostały podane przybliżone wartości częstotliwości w jakich poszczególne typy występują w populacji.

Lista typów osobowości:

ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP,
ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP,
INFJ, INFP, INTJ, INTP,
ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP.