Typy osobowości pasujące najlepiej do zawodu grafika komputerowego

Typy osobowości MBTI, które są najlepiej dopasowane do zawodu grafika komputerowego to: INTP, INFP, ENTP i ENFP. Osoby z tymi typami osobowości wyróżniają się kreatywnością, zdolnością do szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych narzędzi, a także umiejętnością tworzenia nowych pomysłów i koncepcji. Mają one również skłonność do rozwiązywania problemów i szukania nowych rozwiązań. Poniżej zwięzłe omówienie cech każdego typu w kontekście zostania artystą tworzącym komputerowe obrazy i innego typu oprawę wizualną:

  • Będąc INTP najpewniej posiadasz zdolność do analizowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów. Ciekawość i zainteresowanie nowymi narzędziami i technikami. Umiejętność tworzenia oryginalnych i innowacyjnych pomysłów oraz skłonność do logicznego i systematycznego myślenia.
  • Gdy dominują u Ciebie cechy INFP to jako grafik komputerowy wykorzystasz swoją kreatywność i umiejętność tworzenia unikalnych i oryginalnych projektów. Energię do pracowania nad projektem z pasją i zaangażowaniem. Łatwość do rozwiązywania problemów z pomocą wyobraźni. A także dążenie do perfekcjonizmu i doskonałego wykończenia projektu
  • Ciążąc w stronę ENTP zwiększysz swoje przewagi nad konkurentami wykorzystując swoją zdolność do szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych narzędzi. Naturalną potrzebę tworzenia nowych pomysłów i koncepcji. Pomoże Ci tu również umiejętność pracy w grupie i dzielenia się pomysłami oraz nieszablonowość myślenia, szusujące bez wysiłku poza utartymi schematami i szukania nowych rozwiązań
  • ENFP zbuduje renomę stawiając na swoją kreatywność i zdolność do tworzenia niestandardowych i oryginalnych projektów oraz wyczuwania pojawiających się możliwości szybciej od innych. Chęć do współpracy i dzielenia się pomysłami z innymi wypozycjonuje Cię w zespole, a utrzyma na topie niegasnące zainteresowanie tematem i zdolność do szybkiego opanowywania nowych narzędzi i technik.

Charakterystyka typologii wg MBTI

Wykonując test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) otrzymujemy w wyniku jeden z 16 typów osobowościowych jaki odpowiada naszej osobie, nie odpowiadający jednak bezpośrednio na pytanie do jakiego zawodu pasuje dany typ. Poniżej znajdują się charakterystyki poszczególnych typów osobowości wraz z propozycjami zawodów w jakich mają szansę wykorzystać swoje atuty.

Wyszczególnione zawody nie stanowią kompletnej listy (nie sposób takiej stworzyć), ale posiadają pewien stopień powiązania z danym typem. Powinny stanowić inspirację co do kierunków poszukiwań miejsc w których nasze predyspozycje zostaną należycie wykorzystane i spożytkowane. W nawiasach zostały podane przybliżone wartości częstotliwości w jakich poszczególne typy występują w populacji.

Lista typów osobowości:

ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP,
ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP,
INFJ, INFP, INTJ, INTP,
ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP.