Typ Osobowości

Wykonując test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) otrzymujemy w wyniku jeden z 16 typów osobowościowych jaki odpowiada naszej osobie, nie odpowiadający jednak bezpośrednio na pytanie do jakiego zawodu pasuje dany typ.

Poniżej znajdują się charakterystyki poszczególnych typów osobowości wraz z propozycjami zawodów w jakich mają szansę wykorzystać swoje atuty. Wyszczególnione zawody nie stanowią kompletnej listy (nie sposób takiej stworzyć).

Powinny stanowić inspirację co do kierunków poszukiwań miejsc w których nasze predyspozycje zostaną należycie wykorzystane i spożytkowane. W nawiasach zostały podane przybliżone wartości częstotliwości w jakich poszczególne typy występują w populacji.

Lista typów osobowości: