Typ INTJ

(popularność ok. 2%)

Kierujący się intuicją i uczuciami, motywowany do działania wewnętrznymi pokładami energii introwertyk, łączący umiejętność analitycznego myślenia opartego na fundamencie logiki. W czynnościach codziennych bierze pod uwagę zarówno czynniki bieżące, jak i konsekwencje dokonywanych wyborów w przyszłości. Osoby o tym typie osobowości zwykle są skupione na celach, logiczne i dokładne w swoim myśleniu, a także skłonne do podejmowania decyzji na podstawie faktów i analiz, przedkładając je ponad emocje i uczucia.

Jako introwertycy, INTJ zwykle wolą pracować samodzielnie lub w małych grupach, ale potrafią także nadawać ton większym zespołom. Są skłonni do myślenia przyszłościowego i podejmowania działań w celu osiągnięcia dalekosiężnych celów, wyraźnie je wizualizując już na etapie wstępnego planowania i przystępowania do ich realizacji.Obejmowanie zjawisk w ich całokształcie umożliwia planowanie ambitnych ale realistycznych zamiarów. Dobrze funkcjonuje w trudnych warunkach, wymagających dużego nakładu pracy, jak i w czynnościach rutynowych. Przywiązuje wagę do szczegółów, dążąc zarazem do efektywnego wykorzystania czasu. Potrafi dobrze wdrażać teoretyczne zarysy idei w praktyczne zastosowanie. Posiada skłonność do przeceniania własnych opinii, odciskając charakterystyczne piętno na efekcie swoich działań. Lubi intelektualne wyzwania.

Ma szansę najlepiej realizować się w następujących zawodach:

  • Naukowiec lub badacz: intuicyjne myślenie i umiejętność planowania pomagają INTJ w badaniach naukowych lub w pracy jako naukowiec.
  • Inżynier: INTJ mają zdolność do analitycznego myślenia, kreatywności i logicznego myślenia, co może pomóc im w pracy inżyniera.
  • Kierownik projektu: INTJ są w stanie zobaczyć duży obraz i rozumieć szczegóły, co sprawia, że są dobrzy w zarządzaniu projektami.
  • Prawnik: INTJ mają naturalną zdolność do logicznego myślenia i analizowania informacji, co jest przydatne w pracy prawnika.
  • Architekt: INTJ mają silną intuicję i zdolność do myślenia przestrzennego, co jest pomocne w projektowaniu budynków i innych struktur.
  • Psycholog: INTJ mają zdolność do empatii i zrozumienia innych, co jest przydatne w pracy psychologa.
  • Strateg: INTJ są w stanie patrzeć w przyszłość i planować, co może być przydatne w pracy stratega biznesowego lub doradcy.
  • Analityk finansowy: INTJ mają umiejętność analizy i planowania, co jest przydatne w pracy analityka finansowego.
  • Programista: INTJ mają umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, co jest przydatne w pracy programisty.
  • Nauczyciel lub wykładowca: INTJ mają zdolność do zrozumienia i przekazywania trudnych koncepcji, co jest przydatne w pracy nauczyciela lub wykładowcy.