Typy MBTI z cechami korzystnymi dla logistyka

Testy typu MBTI nie dają ostatecznej odpowiedzi na pytanie o to do jakiego zawodu się nadajemy. Ale pewne cechy podsumowane jako wynik testu mogą podpowiadać co będzie w takiej pracy naszą mocną stroną oraz czego się spodziewać po zatrudnionej przez nas, na stanowisku logistyka, osobie. Jeśli poszukać wśród charakterystyk wszystkich 16 typów ISTJ, ISFJ, ESFJ oraz ESTJ mogą być preferowane. Dlaczego?

ISTJ i ISFJ to niezawodni strategowie, którzy posiadają mocne umiejętności planowania i organizacji. ESFJ to mistrzowie nawiązywania relacji, co pozwala im efektywnie współdziałać z różnymi departamentami. ESTJ posiada umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, co pozwala im rozwiązywać skomplikowane problemy i zapewniać płynne funkcjonowanie łańcucha dostaw. Te cechy osobowości sprawiają, że te typy są szczególnie przydatne i skuteczne w zawodzie logistyka, na tle innych typów.

W czym wyróżniają się poszczególne typy jako logistycy?

ISTJ:

 • Skrupulatne i staranne podejście do obowiązków
 • Skłonność do trzymania się ustalonych procedur, przepisów i regulacji
 • Zdolność do dokładnej analizy i podejmowania decyzji na podstawie aktualnych faktów
 • Silna umiejętność przewidywania i zapobiegania potencjalnym zatorom logistycznym

ISFJ:

 • Dostrzeganie potrzeb innych i chęć dostosowywania się do nich
 • Dobra pamięć do drobnych szczegółów i dbałość przy ich wdrażaniu lub stosowaniu
 • Konkretne zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianie obowiązków
 • Umiejętność współpracy i wspierania innych w realizacji ich zadań

ESFJ:

 • Łatwość nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami i partnerami biznesowymi
 • Skłonność do działania w grupie i nastawienie na osiąganie wspólnych celów
 • Zdolność do szybkiej, zwięzłej i efektywnej komunikacji z innymi
 • Twarde zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianie obowiązków

ESTJ:

 • Analityczne myślenie i skrupulatne podejście do przedstawianych mu danych i informacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji i przywództwa w sytuacjach trudnych, wymagających zdecydowania
 • Skłonność do realizowania zadań zgodnie z harmonogramem i w wyznaczonych terminach
 • Osobista odpowiedzialność i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków